Skip to content

چشم انداز

گروه گداختار با داشتن پنج کسب و کار زیرمجموعه در زمینه های تولید شیرآلات، تعمیرات و سرویس و خدمات پس از فروش و مرکز سرویس شیرآلات، ریخته گری شیرآلات، تامین و بازرگانی شیرآلات خاص و آموزشهای تخصصی از قویترین گروهها در حوزه شیرآلات در بازار ایران میباشد و چهار دهه رشد و تکامل مستمر و منظم را در طراحی، تولید و ارائه خدمات شیرآلات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تجربه کرده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

مجموعه خدمات و تعمیرات شیرآلات تحت عنوان مهندسی خدمات پرند گداختار جهت ارائه خدمات تعمیر و نگهداری شیرآلات تاسیس و به ارائه خدمات در زمینههای مربوط پرداخته و با تعمیر بیش از 14000 شیر، خدمات خود را به محصولات تولیدی گروه گداختار و سایر تولیدکنندگان عرضه میدارد.
در سال 1392 انتقال تکنولوژی و بومیسازی دانش تولید شیرآلات خاص صورت گرفته و برای اولین بار در ایران شیرآلات سرویس سرد (کرایوژنیک ولو) به طور انحصاری در گروه گداختار طراحی، ساخت و تولید شد.

 

درباره ما

مجموعه خدمات و تعمیرات شیرآلات تحت عنوان مهندسی خدمات پرند گداختار جهت ارائه خدمات تعمیر و نگهداری شیرآلات تاسیس و به ارائه خدمات در زمینههای مربوط پرداخته و با تعمیر بیش از 14000 شیر، خدمات خود را به محصولات تولیدی گروه گداختار و سایر تولیدکنندگان عرضه میدارد.
در سال 1392 انتقال تکنولوژی و بومیسازی دانش تولید شیرآلات خاص صورت گرفته و برای اولین بار در ایران شیرآلات سرویس سرد (کرایوژنیک ولو) به طور انحصاری در گروه گداختار طراحی، ساخت و تولید شد.

 

اخبار و مقالات

آموزش

نظر به اهمیت به روز بودن در زمینه آخرین پیشرفتهای حوزه شیرآلات، آموزش عمومی و اختصاصی شیرآلات و آموزشهای سرویس و نگهداری شیرآلات موجود مجتمع صورت میپذیرد. تلاش گروه گداختار بر این بوده که طراحی دورهها با توجه به دورههای تخصصی وزارت نفت .....

مشاور ساخت و تامین شیرآلات

اهمیت برنامهریزی صحیح جهت تامین، نگهداری، تعمیر و یا جایگزینی شیرآلات مستلزم اتخاذ رویکردی پیشفعال در حوزه طراحی و تامین شیرآلات است. در این راستا خدمات مشاوره ذیل توسط گروه توسعه و نوسازی گداختار فراهم و عرضه میگردد....

خدمات پس از فروش

پیشرفت، پویایی و هر قدمی که به سوی موفقیت برداشته می شود مرهون دریافت بازخورد، ثبت نظرات و درخواستهای مصرف کنندگان و بهره بردارانی می باشد که در خصوص عملکرد محصولات و خواسته های خود نظر داده و اطلاعات جامعی را در اختیار واحد مربوطه قرار میدهند و.....

برای مشاهده باقی خدمات کیلیک کنید
0
Since
0
Countries
0
Workers
0
Factories