Skip to content

تکتم عباس زادگان

تکتم عباس زادگان

مدیرخدمات مشتریان

بیوگرافی
تکتم‌ عباس زادگان هستم‌، کارشناس ارشد زبان انگلیسی و بازرگانی و از اعضای تیم گداختار که از نیمه ی دوم سال 1383زمان تاسیس هلدینگ گداختاردر کنارش بودم ، کسی که سالها تاریخ این سازمان و اعضایش را همچون نشان طلایی و نقره ای مشعل گونش  با چشم دید و تجربه کرد، فرد صبور و با انگیزه ای که از هیچ کمکی برای پیشرفت دیگران به سوی موفقیت و امید دریع نمی کند و زندگی را برای خود و دیگران زیبا می خواهد از ابتدا به عنوان کارشناس بازاریابی و فروش در تیم حاضر شدم و با توجه به نیاز کاری و اشتیاق شخصی دوره های بسیاری در خصوص بازاریابی، بازرگانی و فروش ، حضور در نمایشگاه ها، تشریفات و مذاکرات با حضور در کلاسهای آموزشی و کارگاههای اساتیدی چون دکتر روستا، دکتر پرویز درگی ، دکتر میلانی و دکتر حیدری و آقای بیدار مغز گذارانده ام و در واحدهای سفارشات فروش ، بازاریابی و تحقیفات بازار و بازرگانی داخلی و Crm  سالها نقش کارشناس ،سرپرست و مدیریت داشته ام ، یکی از دلایل حضورم در گداختار تامین و تولید تحهیزاتی بود که شاهرگهای سرزمینم، ایران را به سوی حیات می برد و یک واحد صنعتی خودکفا می باشد، و آرزویم این است که قدمهای بعدی این سازمان آگاهانه به سوی اعتلای نام ایران و تولید محصولاتی با کیفیت جهانی باشد. کتاب، فرهنگ، سنت و رسوم اقوام و ملل از علایق همیشگی من است. و در این خصوص مباحثه و مطالعه و تجربه را بسیار دوست دارم .