Skip to content

شبکه نوآوری
(Network Innovation)

فضای کسب‌وکار هزار سوم با چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی و تجاری متنوع و بیشمار خود، پیچیدگی‌های روزافزون تکنولوژیک، کوتاه شدن عمر محصول و در عین حال میرایی زودرس محصولات موجود، ورود رقبای جدید و تازه وارد با خلق مدل‌های کسب‌وکار نوآورانه، تنیدگی وهمگرایی وسیع و بنیادین صنایع مختلف به یکدیگر، بازارهای درحال رشد یورو-آسیا و هندو چین و نیازهای غیرقابل پیش‌بینی مشتریان و در نهایت دگرگونی‌های فراگیر ناشی از جهانی شدن تجارت، جملگی باعث شده‌اند که گسیختگی اساسی در زنجیره ارزش سازمان‌های انتفاعی و حتی غیرانتفاعی و مردم‌نهاد ظهور نماید و بدین ترتیب نظام تولید ثروت و ارزش از دارایی‌های فیزیکی به دانش محوری، راه‌حل محوری و دارایی‌های معنویی متمایل و مبدل گردد.

در این شرایط، پیش‌رانه‌ها و مکانیزم‌های اصلی تحولات اقتصادی و رقابتی حول محور نوآوری، ابتکار عمل پیشتازانه و خلق راهکارها و یافتن راه‌های نرفته در صدر اتخاذ تصمیمات راهبردی مدیران ارشد قرار گیرد. یکی از بنیادترین مبانی تحولات این هزاره، نفوذ اثربخش اندیشه‌های تغییر و مضامین مرتبط با آن از جمله تحولات تکنولوژیک، صور متنوع سازماندهی نوآوری و مدل‌های کسب‌وکار از صنایعی کاملا متفاوت به حوزه‌های عملکرد غیرمرتبط سازمان‌ها بود. کاهش سلسله مراتب تشکیلاتی، تغییر مرزهای سازمانی برای خلق ارزش ناشی از رشد روزافزون برون سپاری، کوچک‌سازی و چابک افزایی را می‌توان از پیامدهای ساختار استراتژیک این تغییرات بنیادین دانست که در پی آن بسیاری از سازمان‌ها بمنظور افزایش انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری به سمت شبکه‌سازی در فرایند خلق ارزش روی آورده و توان استراتژیک خود را بر کسب و کار محوری متمرکز کردند. این امر باعث رشد روزافزون رویکرد دوسوتوانی گردید که در بستر آن، سازمان‌ها از یک طرف، بتوانند توان کارآیی عملیاتی خود را متمرکز و افزایش دهند و از طرف دیگر با عطف به جذب ظرفیت‌های برون سازمانی و استفاده از آنان، به اثربخشی استراتژیک روی آورند.

گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار با درک و همسو شدن با تغییرات و تحولات فضای کسب‌وکار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در عرصه ملی و بین‌المللی تلاش نمود تا خلق ثروت و محورهای کلیدی در زنجیره ارزش آفرینی خود را براساس شبکه ‌نوآوری و مدل کسب‌و‌کار پلتفرمی معماری نماید. شبکه نوآوری گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار براساس رویکرد همکاری پویا، متعامل و همسویی منافع مشترک با سازمان‌ها و نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی درون و برون مرزی، با شرکاء و همکاران تجاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع مرتبط و شبکه تامین و مشتریان می‌باشد. این شبکه براساس رویکردی پیشتازانه با هدف پاسخگویی به نیازها و چالش‌های کسب‌وکار کنونی و آینده، کاهش پیچیدگی روزافزون محیط رقابتی و افزایش سهم دارایی‌های معنوی و نوآورانه در پرتفوی محصولات، خدمات و راه‌حل محوری گروه با پشتوانه استراتژی دوسوتوانی براساس مدل کسب‌وکار پلتفرمی هدایت و راهبری می‌شود و رکنی جدایی‏ناپذیر از فرهنگ سازمانی گروه ما محسوب می‌گردد که بر مبنای آن، قدم گذاشتن در ایجاد و راهبری شبکه‌های نوآوری یعنی خارج شدن از منطقه امن و پذیرفتن کثرت‌گرایی در تفکر، توانایی‌ و نگرش متفاوت و متمایز.

مزایای تشکیل شبکه نوآوری برای گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار را می‌توان در سطور ذیل برشمرد:

 • افزایش اقتصاد مقیاس و گستردگی دامنه فعالیت‌ها
 • تسهیم هزینه‌ها و اشتراک ریسک‌های تجاری
 • توسعه و بهبود قابلیت‌های مدیریت پیچیدگی‌های روزافزون
 • اثرگذاری و اثرپذیری چرخه یادگیری
 • گستردگی اثرات دستاوردهای نوآوری در چرخه اقتصاد ملی
 • بهبود انعطاف‌پذیری و ارتقاء انطباق‌پذیری با متغییرات محیطی
 • افزایش اثرات مرکب در انتقال دانش
 • ارتقاء توان پاسخگویی به فرصت‌های تجاری
 • در دسترس قرار گرفتن مزیت قابلیت‌های محوری اعضای شبکه و انباشت یادگیری

اهداف شبکه نوآوری برای گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار عبارتند از:

 • کسب سهمی قابل توجه در سبد نوآوری خلق ارزش در تولید خالص ملی
 • کسب پیشتازی در نوآوری دارایی‌های معنوی در صنایع انرژی کشور
 • قابلیت رقابت براساس محصولات و خدمات نوآورانه در صحنه صادرات کشور
 • ایجاد کنسرسیوم‌ها و همکاری‌های تجاری در تحقیق و توسعه با شرکای تجاری مطرح در ابعاد بین المللی
 • ایجاد توانمندی برای ایجاد شبکه‌های همکاری با موسسات علمی و پژوهشی، دانشگاهی و سایر مراکز نوآوری در ابعاد ملی و بین‌المللی
 • افزایش سهم دارایی‌های معنوی با ارزش افزوده بالا در سبد محصولات و خدمات گروه
 • افزایش قدرت مانور و ارتقای جایگاه رقابتی کسب‌وکارهای تابعه برمبنای پرورش و ترویج فرهنگ نوآوری
 • بهبود و مدرنیزه کردن محصولات و فرایند خلق ارزش، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت
 •